W ramach kompleksowych usług księgowych oferujemy Państwu:

Prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych)

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów) zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • Prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT, składanie deklaracji VAT
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Sprawozdania do urzędu statystycznego
 • Ustalanie wysokości zaliczek na podatki oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez klienta
 • Księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki
 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
 • Doradztwo ekonomiczne i finansowe

 • Ubezpieczenie tanie PODHALE HESTIA

  Nadzór księgowy

  Usługa nadzoru księgowego z założenia jest zgodna z zakresem funkcji które pełni w firmie Główny Księgowy, jako forma współpracy obejmuje swym zakresem:

 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont
 • weryfikację lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań (m.in. GUS, NBP)
 • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie
 • pomoc w przygotowywaniu lub sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej: deklaracji i sprawozdań finansowych
 • konsultacje i doradztwo księgowe
 • weryfikację ksiąg rachunkowych
 • Kadry i płace

  Obsługa kadrowo - płacowa skierowana jest zarówno do przedsiębiorców chcących wydzielić tylko ten zakres czynności na zewnątrz firmy, jak i przede wszystkim do tych którzy powierzają nam obsługę rachunkowo-podatkową (a zarazem kadrowo-placową). Obejmuje ona:

 • Przygotowywanie list płac, Ewidencja wynagrodzeń
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS
 • Przygotowywanie przelewów ZUS
 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
 • Informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
 • Prowadzenie teczek osobowych oraz kartotek pracowników
 • Przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • Przygotowywanie regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT4 ( pity )
 • Rozliczenie umów cywilno-prawnych
 • Przygotowanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • Przygotowywanie deklaracji rocznych

 • ZALEGŁOŚCI

  W sytuacji gdy dotychczas prowadzona dokumentacja finansowo-księgowa była prowadzona nieprawidłowo lub nie prowadzono jej wcale, oferujemy usługę wyprowadzania zaległości i usuwania nieprawidłowości. W ramach tej usługi dokonujemy korekty i uzupełnienia w dotychczasowych dokumentach.

  CENNIK USŁUG

  Nasze ceny:

  Odpłatność za usługi wykonywane przez nasze biuro uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników - każda usługa oferowana przez naszą firme wyceniana jest indywidualnie.

  W oparciu o nasze doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z klientami, ustalamy optymalną formę współpracy.

  Rozwiązanie które Państwu prezentujemy wynikające z powierzenia obsługi księgowej na zewnątrz firmy to przede wszystkim redukcja kosztów związanych z prowadzeniem samodzielnej obsługi księgowej, rezygnacja z zatrudnienia samodzielnego księgowego, poprzez powierzenie tych czynności firmie FINANSUS.

  Zyskują Państwo:

 • redukcje kosztów średnio o 40% ( w zależności od branży nawet do 60%)
 • uniknięcie nakładów związanych z utrzymaniem działu księgowości (stworzenie stanowiska pracy, zakupu sprzętu, zakupu oprogramowania, ubezpieczenia)
 • unikniecie niezbędnych, istotnych wydatków poniesionych w celu prawidłowego funkcjonowania księgowości w firmie na prenumeratę prasy specjalistycznej, serwisów tematycznych, ewentualne szkolenia
 • stałe (zryczałtowane) koszty pozwalające planować przepływy pieniężne
 • przeniesienie odpowiedzialności za świadczone usługi na usługobiorcę
 • Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy w okresie pierwszych trzech miesięcy korzystne rabaty, a także pomoc w czynnościach dotyczących rejestracji firmy i zgłoszenia tego faktu właściwym instytucjom.